Μαρίνου Αντύπα 1
2ος όροφος Λάρισα ΤΚ 41222
2410-259981 , 6977663368
athantsatsos@gmail.com

Επικοινωνία